thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô

thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô 9. Tiền ký quỹ tham gia đấu giá: 20. 000000 đồng/ tổ chức, cá nhân Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị liên hệ với phòng Tổ chức Hành chánh (điện thoại: 0282260538– 0282260568– 0947366969) để mua hồ sơ theo quy định. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu - Chủ tịch HĐTV (để báo cáo) - Ban Tổng GĐ (để biết) - BCH CĐ (để biết) - Các phòng, ban, đơn vị (để biết) - Lưu: TCHC VT: dau giá


Trang   1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  ...    Trang kế

Thành viên đăng nhậpSàn giao dịch BĐSXem tất cả

Đang cập nhật thông tin

Thông tin tỉ giá

  Tỷ giá (Exchange rate)
(Vietcombank)
 
(Sacombank)