Thông tin pháp luật

Thông tư số 140/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ

Ngày 21 tháng 8 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 140/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một...


Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung lên mức 1.050.000 đồng


Văn bản số 2857/UBND-ĐTMT ngày 8/5/2008 của UBND TP. HCM

Văn bản số 2857/UBND-ĐTMT ngày 8/5/2008 của UBND TP. HCM Về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố ...


Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng V/v ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng


Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài...


Nghị định 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP  ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


Được đăng bộ trên giấy hồng sau khi chuyển nhượng

Bộ Tài nguyên - môi trường vừa ban hành Thông tư 22 quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là giấy hồng). Từ ngày 10-12-2010, người...


Trang   1   2     Trang kế

Thành viên đăng nhậpSàn giao dịch BĐSXem tất cả

Đang cập nhật thông tin

Thông tin tỉ giá

  Tỷ giá (Exchange rate)
(Vietcombank)
 
(Sacombank)