Thông tin pháp luật

Được đăng bộ trên giấy hồng sau khi chuyển nhượng

Bộ Tài nguyên - môi trường vừa ban hành Thông tư 22 quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là giấy hồng).


Từ ngày 10-12-2010, người mua nhà đất có thể cập nhật biến động vào trang 4 giấy chứng nhận mà không phải đổi sang giấy mới - Ảnh: P.P.H.


Theo thông tư, sau khi chuyển quyền sử dụng đất (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, hoặc góp vốn hình thành pháp nhân mới) đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có thể xác nhận vào trang 3, 4 giấy chứng nhận đã cấp nội dung về việc chuyển quyền đó.

Việc đăng bộ trên trang 3, 4 sau khi chuyển quyền được thực hiện đối với tất cả các loại giấy tờ nhà, đất hợp pháp (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Người nhận chuyển nhượng có thể lựa chọn một trong hai hình thức: đăng bộ trên trang 3, 4 của giấy cũ hoặc được cấp giấy chứng nhận mới. Đối với trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất, nếu người chuyển nhượng có yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thể đăng bộ giảm diện tích trên giấy cũ, người nhận chuyển nhượng sẽ được cấp giấy chứng nhận mới.

Thông tư cũng ban hành trang bổ sung của giấy chứng nhận để sử dụng trong các trường hợp thế chấp hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, cho thuê, cho thuê lại đất hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế mà hết chỗ đăng ký trên trang 3, trang 4 của giấy chủ quyền chính.

Trang bổ sung này chỉ áp dụng cho những loại giấy chủ quyền trước đây có quy định về trang bổ sung, cụ thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị định 181 hướng dẫn Luật đất đai và giấy hồng theo nghị định 88 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một giấy chủ quyền có thể có nhiều trang bổ sung, được đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai với trang 4 của giấy chính.

Đối với những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà trên giấy chính đã hết chỗ đăng bộ thì phải cấp giấy mới chứ không sử dụng trang bổ sung này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10-12-2010.

Khi cấp đổi giấy chứng nhận hoặc khi đăng ký biến động về nhà, đất mà phải cấp giấy hồng mới thì không phải đo vẽ lại sơ đồ nhà, đất, trừ trường hợp cấp giấy hồng hoặc đăng ký biến động khi chủ nhà bán một phần nhà hoặc xin đăng ký bổ sung nhà (tài sản khác) trên đất.


Resco Bình Thạnh - Theo TTO


Tải về | Trở lại


Thành viên đăng nhậpSàn giao dịch BĐSXem tất cả

Đang cập nhật thông tin

Thông tin tỉ giá

  Tỷ giá (Exchange rate)
(Vietcombank)
 
(Sacombank)